making the workplace yours

‫לפני שתכנסו למאגזין לדוגמה, הרשו לנו מספר מילים:

 

מגז‫ין חברתי הינו פלטפורמה מצויינת לתקשורת פנים ארגונית.

 

‫אנו חיים בתקופה בה ערוצי התקשורת האינטרנטיים הפכו לזירת השיווק העיקרית המציגה את חזות החברה. כולנו יודעים לשדר בהם את הססמאות, המוטואים והסלוגנים המדריכים אותנו להשיגים ושירותיות.
אולם כל אלה עובדים כלפי חוץ בלבד. לעיתים אנו שוכחים כי מי שאחראים להצלחתה של החברה ולהישגיה הם העובדים עצ‫מם. אם אלו לא יאמינו בעצמם באותן הססמאות, לעולם לא תצליח החברה לממש אותן.

עו‫בדים הפועלים בלכידות ארגונית, בתרבות ובאווירה בה מתקיימת אחריות הדדית יצליחו טוב יותר להגשים את המטרות האלה.

 

 אנו מפתחים כלים לתקשורת פנים ארגונית. המאגזין החברתי הוא רק אחד מהם‫.

החידוש אותו אנו מביאים הוא כפול ורב תועלת:‫

‫אנו משמשים כמערכת של המאגזין: אנו מראיינים, כותבים ומנחים את התכנים יחד אתכם. נטל הכתיבה והעריכה מוסר מעליכם!

המאגזין מוגש במתכונת אינטרנטית עם כלים סטטיסטיים המאפשרים מעקב אחר הכניסות למדורים השונים. כך אנו יכולים לשנות באופן דינמי את התכנים, למקד וליעל את ההתרחשות בפלטפורמה.‫

המאגזין לדוגמה מציג מדורים שונים. אנו נתאים יחד אתכם את המדורים המתאימים ביותר לרוח החברה שלכם והעובדים שלכם.‫

כניסה למאגזין לדוגמה